DỰ ÁN 2017

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2017

– Blobal Hantex (Tây Ninh)
– Lotte Legend Revolving Door (HCM)
– Lotte Cinema Tây Ninh (Tay Ninh)
– WONDONG Bình Dương (Bình Dương)
– COUNT VINA Tiền Giang (Tiền Giang)
– Dorco Hà Nam 2 (Hà Nam)

DỰ ÁN 2016

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2016

– Lotte Cinema Nowzone
(HCM)
– Lotte Legend Hotel (HCM)
– Consulate Korean (HCM)
– Global Hantex (Tây Ninh)
– Bến tre Whasin (Bến Tre)
– Lotte Cinema Thái Bình (Thái Bình)
– Dorco Hưng Yên
(Hưng Yên)
– Dorco Hà Nam (Hà Nam)

DỰ ÁN 2015

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2015

– Kiswire – Factory coolant Tank (Bình Dương)
– Kiswire – Construction Work (Bình Dương)
– Kiswire – Factory H Beam (Bình Dương)
– Lotte Cinema Biên Hòa (Đồng Nai)
– Lotte Cinema Long Xuyên (An Giang)
– Samsung Electric (Thái Nguyên)
– Dorco Hưng Yên (Hưng Yên)
– Lotte Cinema Việt Trì (Phú Thọ)

DỰ ÁN 2014

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2014

– Lotte Cinema Phú Thọ (HCM)
– Lotte Pico Tân Bình (HCM)
– Lotte Mart (Vũng Tàu)
– Lotte Cinema Cần Thơ (Cần Thơ)
– Formosa – Gas Plant (Hà Tĩnh)
– Formosa – Hot Rolling Mill (Hà Tĩnh)
– Hansol Firefighting hydrant (Thái Nguyên)

DỰ ÁN 2013

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2013

– Ulhwa Machine (Đồng Nai)
– Kiswire Factory Steam & Air        (Bình Dương)
– Lotte Mart (Bình Dương)
– Formosa – Dormitory Block E (Hà Tĩnh)
– Formosa Vip Hotel (Hà Tĩnh)
– Samsung Electric (Thái Nguyên)

DỰ ÁN 2012

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2012

– Cantavil (HCM)
– Kiswire Factory Sus Tank pipe (Bình Dương)
– Lotte Cinema Cộng Hòa (HCM)
– Lotte Mart Đà Nẵng (Đà Nẵng)
– Formosa Dormitory Block BCD (Hà Tĩnh)
– Dorco Hưng Yên (Hưng Yên)

DỰ ÁN 2011

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2011

– HICT – Ultility pipe (Đồng Nai)
– Lock & Lock – Building Pipe (Đồng Nai)
– Kiswire Factory (Bình Dương)
– Panko Factory (Bình Dương)
– Hotel Continential (Đà Nẵng)

DỰ ÁN 2010

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2010

– Panko (Bình Dương)
– GS XI Riverview (HCM)
– Byuck San (HCM)
– Tan Cuong Thanh (Đà Nẵng)
– Kefico ( Hưng Yên)
– Dorco Hưng Yên (Hưng Yên)

DỰ ÁN 2009

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2009

– Kiswire (Bình Dương)
– Intel Han Yang (HCM)
– Lotte Mart Phú Thọ (HCM)
 – Doosan Vạn Tường (Quảng Ngãi)

DỰ ÁN 2008

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2008

– Intel (HCM)
– Kumho Asiana Plaza (HCM)
– Vstar (HCM)
– Nam Long (HCM)

DỰ ÁN 2007

NĂM

KHU VỰC

 NAM
TRUNG
BẮC

2007

– Doosan Heavy Industrial Factory (Quảng Ngãi)