FORMOSA – INTEL – HANSOL ELECTRONICS

null

FORMOSA

FORMOSA BY PRODUCT AREA
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08/09/2014-29/02/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Thi công hệ thống PCCC
----------------------
GAS PLANT
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 28/02/2014-29/02/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Đường ống thông gió
----------------------
HOT ROLLING MILL
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08/07/2014-31/10/2015
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí và PCCC
----------------------
RAW MATERIAL HANDING SYSTEM
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 11/11/2013-31/12/2013
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Hệ thống cấp thoát nước mưa
----------------------
FHS FORMOSA E DORMITORY
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 29/01/2013-30/11/2013
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Thi công hệ thống PCCC, xử lý nước thảy và đường ống thông gió

null

HANSOL

HANSOL VIỆT NAM
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 15/02/2014-31/08/2014
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Hệ thống PCCC & cấp thoát nước

Bình luận đã bị đóng.