LOTTE MART – LOTTE CINEMA – LOTTE HOTEL

null

LOTTE CINEMA

2016 - ĐỊA ĐIỂM: NOWZONE
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 02/2016 – 05/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2016 - ĐỊA ĐIỂM: VIỆT TRÌ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10/2015 – 01/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2015 - ĐỊA ĐIỂM: LONG XUYÊN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10/2015 – 01/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2015 - ĐỊA ĐIỂM: BIÊN HÒA
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 09/2015 – 01/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2014 - ĐỊA ĐIỂM: PHÚ THỌ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 02/2014 – 06/2014
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2014 - ĐỊA ĐIỂM: CẦN THƠ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 11/2014 – 05/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí

null

LOTTE MART

2014
ĐỊA ĐIỂM: PICO
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 06/2014 – 06/2015
MỞ CỬA: 18/12/2014
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2014
ĐỊA ĐIỂM: VŨNG TÀU
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 06/2014 – 06/2015
MỞ CỬA: 27/11/2014
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2013
ĐỊA ĐIỂM: BÌNH DƯƠNG
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 06/2013 – 11/2013
MỞ CỬA: 22/11/2013
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
2012
ĐỊA ĐIỂM: ĐÀ NẴNG
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 06/2012 – 30/04/2013
MỞ CỬA: 4/30/2013
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí

null

LOTTE HOTEL

LOTTE LEGEND SÀI GÒN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 07/09/2016-15/11/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: Công việc cơ khí
----------------------
LOTTE CENTER HÀ NỘI
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 04/12/2014 – 31/03/2015
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG ỐNG ĐƯỜNG ỐNG GAS

Bình luận đã bị đóng.