LĨNH VỰC KINH DOANH

  • Thiết kế bảng vẽ và xin giấy phép công trình

  • Thi công hệ thống cơ điện

                 – Hệ thống kết nối thiết bị máy móc

                 – Hệ thống HVAC ( Air con, Fan, AHU, Motor, etc…..)

                 – Hệ thống PCCC

                 – Hệ Thống đường ống nước

  • Nhập khẩu và cung cấp máy móc thiết bị công trình

                – Bồn công nghiệp, Bồn nước, bồn gas và các thiết bị khác

  • Công tác bảo trì và sữa chữa

               – Hệ thống kết nối thiết bị máy móc

               – Hệ Thống HVAC ( Air con, Fan, AHU, Motor, etc…..)

               – Hệ thống PCCC

               – Hệ Thống đường ống nước