DORCO – KISWIRE

null

DORCO

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 01/11/2016-31/03/2017
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG CƠ
----------------------
ĐỊA ĐIỂM: HƯNG YÊN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 02/05/2016-22/05/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHO NHÀ MÁY 2
----------------------
ĐỊA ĐIỂM: HƯNG YÊN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 07/04/2016-07/05/2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG BÁO CHÁY
----------------------
ĐỊA ĐIỂM: HÀ NAM
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 15/08/2015-31/01-2016
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG HVAC, ĐƯỜNG ỐNG GAS
----------------------
ĐỊA ĐIỂM: HƯNG YÊN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 31/01/2012-31/03/2012
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CHO NHÀ MÁY MỚI

null

KISWIRE

LẮP ĐẶT ỐNG CHẤT BÔI TRƠN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 02/03/2015-20/03/2015
----------------------
BỂ NƯỚC TRÀN ÁP
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 12/01/2015-15/03/2015
----------------------
HỆ THỐNG MÁY NHÀ
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 12/01/2015-15/03/2015
----------------------
MỞ RỘNG PHÒNG CP
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 18/06/2012-30/06/2012
----------------------
LÀM CHẤT BÔI TRƠN VÀ THI CÔNG ỐNG BỒN
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 24/04/2012-31/05/2012

Bình luận đã bị đóng.